Eesti Kudede ja Organite
Transplantatsiooni Ühing

Selleks, et Eestis arendada kudede ja organite siirdamise-alast meditsiinilist tegevust, teadustööd ja elujaatavat suhtumist ühiskonnas, asutati 11. jaanuaril 2002. aastal Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing – EKOTÜ.

EKOTÜ eesmärgid:

1. Otsib võimalusi ja vahendeid optimaalseks kudede- ja organtransplantatsiooni finantseerimiseks.

2. Koordineerib kudede- ja organtransplantatsioonialast tegevust Eestis.

3. Töötab välja kudede- ja organtransplantatsioonialase tegevuse strateegia Eestis

4. Koordineerib kudede- ja organtransplantatsioonialase tegevuse järjepideva poliitika realiseerimist.

4.1. Korraldab transplantatsioonialase tegevuse analüüsi lähtuvalt vajalikest diagnostika- ja ravimeetoditest ning ravi tulemuslikkusest.

4.2. Koostab eeltoodud analüüsi alusel ettepanekud koesobivus-, äratõuke ja transplantaatperemehe vastu reaktsioonide diagnostika ja ravi arendamiseks

4.3. Valmistab ette kudede- ja organtransplantatsiooni kliinilised juhendid lähtuvalt vastavatest standardnõuetest.

4.4. Koordineerib transplantatsioonialaseid rahvusvahelisi suhteid ja koostööd

4.5. Korraldab doonorite ja retsipientide registrite koostamist ning optimaalset organite ja kudede kasutamist parima ravitulemuse saamiseks.

4.6. Korraldab transplantatsioonialase informatsiooni levitamist.

4.7. Teeb pidevalt tööd eetiliste printsiipide teadvustamiseks ning tekkivate probleemide lahendamiseks.

Ühingu juhatus:

Juhatuse esimees: dr. Ain Kaare
Juhatuse liikmed: dr. Aleksander Lõhmus, dr. Peeter Dmitriev, dr. Tanel Laisaar, dr. Virge Pall, dr. Riin Kullaste

ama