Elundidoonorlus

 

Doonorite arv Eestis 2008-2018

                                                                        

           Surnud doonoreid Euroopas miljoni elaniku kohta 2017

Joonise algallikas: www.ont.es

ama