Müüdid


Elundite surmajärgsest loovutamisest räägitakse Eestis vähe, mistõttu tekitab see teema inimestes erinevaid küsimusi ja eelarvamusi.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Transplantatsioonikeskuse direktor Virge Pall lükkab ümber kõige levinumad elundidoonorlusega seotud müüdid.

 

Kui Sul on küsimus, millele ei leia siit vastust, siis kirjuta see siia:

koordinaator@kliinikum.ee

 

1. müüt: Elundidoonoriks olemine tähendab, et iga kell võidakse nõuda minu elundeid. 2. müüt: Kui arstid saavad teada, et olen täitnud tahteavalduse, siis nad loobuvad minu ravimisest. 3. müüt: Ajusurmas inimest saab päästa. 4. müüt: Minu elundid sobivad siirdamiseks kõigile abivajajatele. 5. müüt: Kui ma oma elundeid loovutada ei soovi, siis tahteavaldust täitma ei pea. 6. müüt: Elundite ja kudede loovutamise eest saavad minu lähedased raha. 7. müüt: Elundite siirdamise järjekorrad on pikad. 8. müüt: Elundidoonori lähedased peavad loobuma avatud kirstuga matusest.