Elundite siirdamised

 

Neerusiirdamised Eestis 2007-2016

 

   

Neerusiirdamised Euroopas miljoni elaniku kohta 2015

 Joonise algallikas: www.ont.es

 

 

Maksasiirdamised Eestis 2007-2016

 

 

Maksasiirdamised Euroopas miljoni elaniku kohta 2015

Joonise algallikas: www.ont.es

 

 

Kopsusiirdamised Eesti patsientidele 2009-2016

 

 

Kopsusiirdamised Euroopas miljoni elaniku kohta 2015

Joonise algallikas: www.ont.es

ama