Elundite siirdamised

 

Neerusiirdamised Eestis 2007-2017

 

   

Neerusiirdamised Euroopas miljoni elaniku kohta 2016

 Joonise algallikas: www.ont.es

 

 

Maksasiirdamised Eestis 2007-2017

 

 

Maksasiirdamised Euroopas miljoni elaniku kohta 2016

Joonise algallikas: www.ont.es

 

 

Kopsusiirdamised Eesti patsientidele 2010-2017

 

 

Kopsusiirdamised Euroopas miljoni elaniku kohta 2016

Joonise algallikas: www.ont.es

ama