Elundite siirdamised

 

Neerusiirdamised Eestis 2009-2019

 

   

Neerusiirdamised Euroopas miljoni elaniku kohta 2018

 Joonise algallikas: www.ont.es

 

 

Maksasiirdamised Eestis 2009-2019

 

 

Maksasiirdamised Euroopas miljoni elaniku kohta 2018

 

Joonise algallikas: www.ont.es

 

 

Kopsusiirdamised Eesti patsientidele 2012-2019

 

 

Kopsusiirdamised Euroopas miljoni elaniku kohta 2018

 

Joonise algallikas: www.ont.es