Elundite siirdamised

 

Neerusiirdamised Eestis 2008-2018

 

   

Neerusiirdamised Euroopas miljoni elaniku kohta 2017

 Joonise algallikas: www.ont.es

 

 

Maksasiirdamised Eestis 2008-2018

 

 

Maksasiirdamised Euroopas miljoni elaniku kohta 2017

Joonise algallikas: www.ont.es

 

 

Kopsusiirdamised Eesti patsientidele 2011-2018

 

 

Kopsusiirdamised Euroopas miljoni elaniku kohta 2017

Joonise algallikas: www.ont.es

ama