Eesti Kudede ja Organite
Transplantatsiooni Ühing

 

Selleks, et Eestis arendada kudede ja organite siirdamise-alast meditsiinilist tegevust, teadustööd ja elujaatavat suhtumist ühiskonnas, asutati 11. jaanuaril 2002. aastal Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing – EKOTÜ.

 

EKOTÜ eesmärgid:

1. Otsib võimalusi ja vahendeid optimaalseks kudede- ja organtransplantatsiooni finantseerimiseks.

2. Koordineerib kudede- ja organtransplantatsioonialast tegevust Eestis.

3. Töötab välja kudede- ja organtransplantatsioonialase tegevuse strateegia Eestis

4. Koordineerib kudede- ja organtransplantatsioonialase tegevuse järjepideva poliitika realiseerimist.

4.1. Korraldab transplantatsioonialase tegevuse analüüsi lähtuvalt vajalikest diagnostika- ja ravimeetoditest ning ravi tulemuslikkusest.

4.2. Koostab eeltoodud analüüsi alusel ettepanekud koesobivus-, äratõuke ja transplantaatperemehe vastu reaktsioonide diagnostika ja ravi arendamiseks

4.3. Valmistab ette kudede- ja organtransplantatsiooni kliinilised juhendid lähtuvalt vastavatest standardnõuetest.

4.4. Koordineerib transplantatsioonialaseid rahvusvahelisi suhteid ja koostööd

4.5. Korraldab doonorite ja retsipientide registrite koostamist ning optimaalset organite ja kudede kasutamist parima ravitulemuse saamiseks.

4.6. Korraldab transplantatsioonialase informatsiooni levitamist.

4.7. Teeb pidevalt tööd eetiliste printsiipide teadvustamiseks ning tekkivate probleemide lahendamiseks.

 

Ühingu juhatus:

Juhatuse esimees: dr. Ain Kaare
Juhatuse liikmed: dr. Aleksander Lõhmus, dr. Peeter Dmitriev, dr. Tanel Laisaar, dr. Virge Pall, dr. Riin Kullaste

 

 

Liikmeks astumine

Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ühingu eesmärke ja soovib nende saavutamisele kaasa aidata. Liikmeks astuda soovija peab esitama juhatusele vastava avalduse. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek kahe kuu jooksul arvates avalduse esitamisest. Otsusest peab juhatus liikmeks astujale teatama viie päeva jooksul arvates selle tegemisest. Ühingu liikmeks astuja loetakse ühingu liikmeks arvates vastava otsuse tegemisest.

Aastamaks: 10 EUR

Liikmeks astumise avalduse allalaadimine siit.

 

 

EKOTÜ konverents 2017

 

Ettekanded 11.10.2017

 

1. Elundisiirdamised eile, täna, homme - Peeter Dmitriev

 

2. Elundisiirdamiste hetkeseis Eestis - Virge Pall

 

3. Liitumine Scandiatransplandiga - miks ja kuidas? - Virge Pall

 

4. Pankrease siirdamise esimesed kogemused Kliinikumis - Marko Murruste

 

5. Vaktsineerimised enne ja pärast siirdamist - Kadri Kõivumägi

 

6. Infektsioonide diagnostika ja ravi ning vältimise võimalused - Vivika Adamson

 

7. Neerusiirikuga patsient - Külli Kõlvald

 

8. Maksasiirdamise järgne intensiivravi - Pille Kallas

 

9. Rasedus elundisiirdamise järgselt - Pille Vaas

 

10. Uued kopsud-uued probleemid - Marget Savisaar

 

11. Lõppstaadiumi südamepuudulikkuse ravivõimalused - Märt Elmet