Elundidoonorlus

 

Doonorite arv Eestis 2007-2017

                                                                        

           Surnud doonoreid Euroopas miljoni elaniku kohta 2016

Joonise algallikas: www.ont.es

ama