Liikmeks astumine

Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ühingu eesmärke ja soovib nende saavutamisele kaasa aidata. Liikmeks astuda soovija peab esitama juhatusele vastava avalduse. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek kahe kuu jooksul arvates avalduse esitamisest. Otsusest peab juhatus liikmeks astujale teatama viie päeva jooksul arvates selle tegemisest. Ühingu liikmeks astuja loetakse ühingu liikmeks arvates vastava otsuse tegemisest.

Aastamaks: 10 EUR

Liikmeks astumise avalduse allalaadimine siit.

ama